ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SOFTWARE ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η αρχική ιδέα των δημιουργών ήταν να κατασκευάσουν ένα εμπορικό λογισμικό ( software), τελείως διαφοροποιημένο σε λειτουργία αλλά και εμπορική πολιτική σε σύγκριση με τα παραδοσιακά λογισμικά της αγοράς.

Έτσι ήρθε σε ύπαρξη το Live C.I.S. ,μια εξ’ ολοκλήρου web πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης επιχειρήσεων.

Η λειτουργία του είναι απλή και φιλική στον χρήστη , τον απαλλάσσει από όλα τα κόστη ενός προγράμματος τοπικής εγκατάστασης, του δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου ενώ του παρέχει πληθώρα άλλων υπηρεσιών που συντελούν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση της επιχείρησής του.

Η εμπορική πολιτική της εφαρμογής ακολουθεί τις επιταγές της αγοράς έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις συνεχόμενες αλλαγές και εξελίξεις στον οικονομικό τομέα , δίνοντας στον επιχειρηματία τη δυνατότητα να πληρώνει ανάλογα με τον όγκο των εργασιών του και μόνο.

Σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αυτής αφορά την ευαισθητοποίησή μας ως νέοι άνθρωποι στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος – ένα περιβάλλον το οποίο βάλλεται καθημερινά από βλαπτικούς παράγοντες και αλόγιστη χρήση των φυσικών του πόρων.

Με τη χρήση του καινοτόμου αυτού λογισμικού, ελαχιστοποιούμε και σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίζουμε εντελώς τη χρήση χαρτιού, μελάνης, εκτυπώσεων, συγκεκριμένων προδιαγραφών hardware κλπ, καθώς το μόνο που χρειάζεται μια επιχείρηση για να λειτουργήσει είναι η σύνδεσή της στο διαδίκτυο (internet).

Η Live CIS Private Company είναι μια εταιρία πληροφορικής που άρχισε να δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής εμπορικού λογισμικού (software) πολύ πρόσφατα, το 2013.

Οι δημιουργοί της – έμπειροι αναλυτές/προγραμματιστές και στελέχη με 20ετή πείρα και διευθυντικές θέσεις στον χώρο του εμπορικού software – επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια για την δημιουργία του πρώτου ελληνικού software ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , με τον διακριτικό τίτλο LIVE C.I.S (Commercial Invoice System).

Το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από νέους ανθρώπους με στόχο να προωθήσουν ένα ελληνικό προϊόν και κέφι για δημιουργική εργασία.

Η πολιτική της εταιρίας είναι να παρέχει στους χρήστες όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται για την επιχείρησή τους, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ, αρκεί να κάνουν χρήση της εφαρμογής και παρέχοντάς τους δωρεάν όλη την τεχνική υποστήριξη, την εκπαίδευση και τις αναβαθμίσεις (updates) που χρειάζονται.

Συνυπολογίζοντας την αλλαγή που βιώνει η παγκόσμια αγορά μετά την οικονομική κρίση αλλά και την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαθέτουν τα χρήματά τους αγοράζοντας αυτό που πραγματικά χρειάζονται, βασικός στόχος και κατεύθυνση της εταιρίας είναι να δημιουργεί και να διαθέτει ένα καινοτόμο λογισμικό που συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις-υποδείξεις των χρηστών ενώ ταυτόχρονα τους τιμολογεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας τους.

Η ανταπόκριση των εταιριών στο Live CIS, απέδειξε την σοβαρότητα της αλλαγής που βιώνει η παγκόσμια αγορά. Σε διάστημα μόλις δύο μηνών από την κυκλοφορία του προγράμματος, 100 εταιρίες ήδη επέλεξαν το Live CIS για την εμπορική οργάνωση και τιμολόγηση της επιχείρησής τους. Στόχος της εταιρίας μας είναι να επιτύχουμε τον αριθμό των πεντακοσίων εγκαταστάσεων μέχρι το τέλος του 2013.

Ταυτόχρονα διενεργούνται σοβαρές ενέργειες-συμφωνίες προώθησης του λογισμικού στην παγκόσμια αγορά με αξιοσημείωτη ανταπόκριση ενώ παράλληλα αναπτύσσεται πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Η εταιρία προσφέρει τις ενδεδειγμένες λύσεις στις ανάγκες των πελατών της, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που αποτελεί βασική στρατηγική της.

Η εμπιστοσύνη και η επαναλαμβανόμενη προτίμηση των υπαρχόντων αλλά και των υποψηφίων πελατών, μας προδιαθέτει και μας δίνει θετική ενέργεια για την καλύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη, αυξάνοντας το προσδόκιμο αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οικονομικά Στοιχεία
Ισολογισμό2013

Articles


Latest News