Προοπτική και Ανάπτυξη

Συνυπολογίζοντας την αλλαγή που βιώνει η παγκόσμια αγορά μετά την οικονομική κρίση αλλά και την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαθέτουν τα χρήματά τους αγοράζοντας αυτό που πραγματικά χρειάζονται, βασικός στόχος και κατεύθυνση της εταιρίας είναι να δημιουργεί και να διαθέτει ένα καινοτόμο λογισμικό που συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις-υποδείξεις των χρηστών ενώ ταυτόχρονα τους τιμολογεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας τους.

Η ανταπόκριση των εταιριών στο Live CIS, απέδειξε την σοβαρότητα της αλλαγής που βιώνει η παγκόσμια αγορά. Σε διάστημα μόλις δύο μηνών από την κυκλοφορία του προγράμματος, 100 εταιρίες ήδη επέλεξαν το Live CIS για την εμπορική οργάνωση και τιμολόγηση της επιχείρησής τους. Στόχος της εταιρίας μας είναι να επιτύχουμε τον αριθμό των πεντακοσίων εγκαταστάσεων μέχρι το τέλος του 2013.

Ταυτόχρονα διενεργούνται σοβαρές ενέργειες-συμφωνίες προώθησης του λογισμικού στην παγκόσμια αγορά με αξιοσημείωτη ανταπόκριση ενώ παράλληλα αναπτύσσεται πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Η εταιρία προσφέρει τις ενδεδειγμένες λύσεις στις ανάγκες των πελατών της, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που αποτελεί βασική στρατηγική της.

Η εμπιστοσύνη και η επαναλαμβανόμενη προτίμηση των υπαρχόντων αλλά και των υποψηφίων πελατών, μας προδιαθέτει και μας δίνει θετική ενέργεια για την καλύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη, αυξάνοντας το προσδόκιμο αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οικονομικά Στοιχεία
Ισολογισμό2013

Articles


Latest News