Ιδέα

Η αρχική ιδέα των δημιουργών ήταν να κατασκευάσουν ένα εμπορικό λογισμικό ( software), τελείως διαφοροποιημένο σε λειτουργία αλλά και εμπορική πολιτική σε σύγκριση με τα παραδοσιακά λογισμικά της αγοράς.

Έτσι ήρθε σε ύπαρξη το Live C.I.S. ,μια εξ’ ολοκλήρου web πλατφόρμα πλήρους εμπορικής διαχείρισης επιχειρήσεων.

Η λειτουργία του είναι απλή και φιλική στον χρήστη , τον απαλλάσσει από όλα τα κόστη ενός προγράμματος τοπικής εγκατάστασης, του δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου ενώ του παρέχει πληθώρα άλλων υπηρεσιών που συντελούν στην καλύτερη δυνατή διαχείριση της επιχείρησής του.

Η εμπορική πολιτική της εφαρμογής ακολουθεί τις επιταγές της αγοράς έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις συνεχόμενες αλλαγές και εξελίξεις στον οικονομικό τομέα , δίνοντας στον επιχειρηματία τη δυνατότητα να πληρώνει ανάλογα με τον όγκο των εργασιών του και μόνο.

Σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αυτής αφορά την ευαισθητοποίησή μας ως νέοι άνθρωποι στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος – ένα περιβάλλον το οποίο βάλλεται καθημερινά από βλαπτικούς παράγοντες και αλόγιστη χρήση των φυσικών του πόρων.

Με τη χρήση του καινοτόμου αυτού λογισμικού, ελαχιστοποιούμε και σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίζουμε εντελώς τη χρήση χαρτιού, μελάνης, εκτυπώσεων, συγκεκριμένων προδιαγραφών hardware κλπ, καθώς το μόνο που χρειάζεται μια επιχείρηση για να λειτουργήσει είναι η σύνδεσή της στο διαδίκτυο (internet).

Άρθρα


Τελευταία Νέα