ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κατηγορία ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

19 Αυγούστου 2013

Από την  πρώτη  στιγμή  της  δημιουργίας της πλατφόρμας Live C.I.S.και σε όλη τη διαδρομή εξέλιξης και αναβάθμισής της, πολύτιμοι φίλοι και συνεργάτες στην προσπάθειά μας αυτή στάθηκαν οι λογιστές.

Με τις δημιουργικές παρατηρήσεις και τις εύστοχες συμβουλές τους σε σχέση με την βελτίωση της λειτουργικότητας του Live C.I.S , μας βοήθησαν σημαντικά κι εξακολουθούν να συνδράμουν στη συνεχόμενη εξέλιξη και προοπτική της πρώτης εξ’ ολοκλήρου web εμπορικής εφαρμογής στην Ελλάδα.

Η συνήθης ερώτηση των λογιστών σε σχέση με την εφαρμογή Live C.I.S.ήταν :

«Γιατί να το προτείνω στους πελάτες του γραφείου μου;

Και σε τι διαφοροποιεί τη δική μου λογιστική εργασία σε σχέση με άλλα ERP που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις που εξυπηρετώ» ;

Αδιαπραγμάτευτος στόχος των λογιστικών γραφείων είναι η καλύτερη δυνατή λύση και εξυπηρέτηση για τον πελάτη του γραφείου. Η εφαρμογή Live C.I.S. καλύπτει πλήρως την απαίτηση αυτή , καθώς προσφέρει στον επιχειρηματία την πιο σύγχρονη τεχνολογία μηχανογράφησης προσαρμοσμένη ακριβώς στις οικονομικές του δυνατότητες .

Μην ξεχνάτε ότι είναι το πρώτο ελληνικό εμπορικό πρόγραμμα στο οποίο ο πελάτης πληρώνει  ανάλογα με τη χρήση που κάνει!

Εκμηδενίζοντας κάθε κόστος που μέχρι τώρα καλούνταν να πληρώσει υποχρεωτικά προκειμένου να μηχανογραφηθεί ( ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης, κόστος εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης, κόστος εκπαίδευσης, αγορά ή αναβάθμιση hardware συγκεκριμένων προδιαγραφών κ.λπ.) καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησής του με την πιο σύγχρονη τεχνολογία που εξελίσσεται συνεχώς.

Ταυτόχρονα, το λογιστικό γραφείο αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει online  τα λογιστικά βιβλία του πελάτη για όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται ( τιμολόγια πώλησης, αγορές, δαπάνες κ.λπ.).

Εισάγοντας τους κωδικούς του λογιστικού γραφείου – κατ’ εντολή του πελάτη- ο λογιστής εισέρχεται στην εμπορική εφαρμογή από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται ( από το σπίτι του, το γραφείο ή το εξοχικό του) και εισάγει απευθείας  στη λογιστική τα ζητούμενα δεδομένα.

Ουσιαστικά, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η παύση της καταχώρησης παραστατικών και όλη η ταλαιπωρία και σπατάλη χρόνου που χρειάζεται  για την εργασία αυτή( έξοδα μετακινήσεων, υπάλληλοι που απασχολούνται, χαμένα ή ξεχασμένα παραστατικά ). Αποτέλεσμα, η μείωση του χρόνου εργασίας του λογιστικού γραφείου κατά 50%, άρα και του κόστους που απαιτείται σε χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση εκατοντάδων χειρόγραφων παραστατικών.

Επιπλέον πλεονέκτημα η ταχύτατη ενημέρωση ΦΠΑ , λογιστικού αποτελέσματος και γρήγορης πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα!

Ειδικά σε ότι αφορά την εξοικονόμηση χρόνου για την διεκπεραίωση των εργασιών τους, οι λογιστές είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται και εξάρουν την σημασία και την πολυτιμότητα του χρόνου.

Μια επιπλέον ανταγωνιστική δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή  Live C.I.S. στα λογιστικά γραφεία είναι η ανάπτυξη επιπλέον υπηρεσιών.

Πολλά λογιστικά γραφεία – συνεργάτες του Live C.I.S. έχουν συμπεριλάβει στις υπηρεσίες τους  την τιμολόγηση για λογαριασμό τρίτων, μια νέα υπηρεσία η οποία εν πρώτοις εξυπηρετεί έναν πελάτη του χειρόγραφου που δεν επιθυμεί να αναλάβει την μηχανογράφηση των τιμολογήσεων που πραγματοποιεί, κατά δεύτερο αποτελεί μια επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τα λογιστικά γραφεία.

Σε μια εποχή που όλα κρίνονται βάσει όχι μόνο των υπηρεσιών αλλά και του τελικού κόστους, η πλατφόρμα Live C.I.S. είναι σύμμαχος των λογιστικών γραφείων στον αγώνα αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να γίνετε συνεργάτες μας!

Άρθρα


Τελευταία Νέα