Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ WEB ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πλατφόρμα Live C.I.S

ΑΠΟΘΗΚΗ

 • Διαχείριση Αποθήκης (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ αποθ.χώροι)
 • Οργάνωση

αποθήκης – Group Αποθηκών

 • Είδη – Αποθέματα
 • Παρακολούθηση Κύριας – Εναλλακτικής

περιγραφή Ειδών

 • Ταξινομήσεις Ειδών
 • Έλεγχος Υπολοίπων Ειδών
 • Διαχείριση Bar Code
 • Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης
 • Set ειδών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος Πωλήσεων
 • Λιανική Πώληση

οθόνη

 • Παραγγελίες πωλήσεων
 • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών

πωλήσεων

 • Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων
 • Αυτόματη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων
 • Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής
 • Παρακολούθηση Tax – Free
 • Διαχείριση πελατών – χρεωστών
 • Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών

χώρων – Υποκαταστημάτων ανά πελάτη

 • Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή

παραστατικού

 • Διαχείρηση πιστωτικών καρτών
 • Διαχείριση δόσεων
 • Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών
 • Πολλαπλά νομίσματα
 • Ενημέρωση μέσω internet ισοτιμιών νομισμάτων

ΑΓΟΡΕΣ

 • Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος αγορών
 • Παραγγελίες Αγορών
 • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών αγορών
 • Διαχείριση προμηθευτών – πιστωτών
 • Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών – Δεσμευμένα & Αναμενόμενα
 • Ενοποίηση καρτελών πελάτη – προμηθευτή

(φορείς)

 • Open Items

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

 • Διαχείριση αξιογράφων
 • Τράπεζες
 • Λογαριασμοί

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Έμμεσες οθόνες με συσχετιζόμενα στοιχεία για

αυτόματη άντληση πληροφοριών

 • Διαχείριση σειρών στοιχείων & εκτυπωτών από τον

χρήστη

 • Δυνατότητα παραμετροποίησης των φορμών της

εφαρμογής από τον χρήστη

 • Δυνατότητα πολλαπλών ομαδοποιήσεων,

ταξινομήσεων και αποθήκευση των προτύπων φορμών

 • Εξαγωγή αρχείων σε εκτυπώσιμη μορφή και

σύνδεση με όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office

 • Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων σε άλλες εφαρμογές
 • Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και αρχείων
 • Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
 • Ειδικό menu δημιουργίας “αγαπημένων” πεδίων

ανά χρήστη

 • Προσαρμογή πληκτρολογίου σύμφωνα με τις

επιθυμίες του χρήστη

 • Παραμετροποίηση οθονών – Έμμεσες οθόνες
 • Μαζικές μεταβολές
 • Πλήρης παραμετροποίηση από τον χρήστη των

γεφυρών ενημέρωσης όλων των υποσυστημάτων

 • Σύνδεση με Extra Εσοδα – Εξοδα, Extra Γενική

Λογιστική & Extra Λογιστική Διαχείριση

 • Αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης μέσω mail των

εφαρμογών Extra του εξωτερικού λογιστή

 • Αυτόματες διαδικασίες ελέγχου
 • Βασικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστημα
 • Στατιστικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστημα
 • Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των

εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet, laser)

 • Δυνατότητα σύνδεσης με ταμειακές μηχανές
 • Update μέσω internet
 • Πλήρης αξιοποίηση των διαδικτυακών

δυνατοτήτων

 • On line ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων

Articles


Latest News