Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ WEB ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πλατφόρμα Live C.I.S

ΑΠΟΘΗΚΗ

 • Διαχείριση Αποθήκης (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ αποθ.χώροι)
 • Οργάνωση

αποθήκης – Group Αποθηκών

 • Είδη – Αποθέματα
 • Παρακολούθηση Κύριας – Εναλλακτικής

περιγραφή Ειδών

 • Ταξινομήσεις Ειδών
 • Έλεγχος Υπολοίπων Ειδών
 • Διαχείριση Bar Code
 • Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης
 • Set ειδών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος Πωλήσεων
 • Λιανική Πώληση

οθόνη

 • Παραγγελίες πωλήσεων
 • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών

πωλήσεων

 • Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων
 • Αυτόματη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων
 • Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση πελατών – χρεωστών
 • Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών

χώρων – Υποκαταστημάτων ανά πελάτη

 • Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή

παραστατικού

 • Διαχείρηση πιστωτικών καρτών
 • Διαχείριση δόσεων
 • Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών
 • Πολλαπλά νομίσματα
 • Ενημέρωση μέσω internet ισοτιμιών νομισμάτων

ΑΓΟΡΕΣ

 • Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος αγορών
 • Παραγγελίες Αγορών
 • Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών αγορών
 • Διαχείριση προμηθευτών – πιστωτών
 • Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών – Δεσμευμένα & Αναμενόμενα
 • Ενοποίηση καρτελών πελάτη – προμηθευτή

(φορείς)

 • Open Items

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

 • Διαχείριση αξιογράφων
 • Τράπεζες
 • Λογαριασμοί

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  αυτόματη άντληση πληροφοριών

  • Διαχείριση σειρών στοιχείων & εκτυπωτών από τον

  χρήστη

  • Δυνατότητα παραμετροποίησης των φορμών της

  εφαρμογής από τον χρήστη

  • Δυνατότητα πολλαπλών ομαδοποιήσεων,

  ταξινομήσεων και αποθήκευση των προτύπων φορμών

  • Εξαγωγή αρχείων σε εκτυπώσιμη μορφή και

  σύνδεση με όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office

  • Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων σε άλλες εφαρμογές
  • Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και αρχείων
  • Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
  • Ειδικό menu δημιουργίας «αγαπημένων» πεδίων

  ανά χρήστη

  • Προσαρμογή πληκτρολογίου σύμφωνα με τις

  επιθυμίες του χρήστη

  • Μαζικές μεταβολές
  • Πλήρης παραμετροποίηση από τον χρήστη των

  γεφυρών ενημέρωσης όλων των υποσυστημάτων

  • Σύνδεση με Extra Εσοδα – Εξοδα, Extra Γενική

  Λογιστική & Extra Λογιστική Διαχείριση

  • Αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης μέσω mail των

  εφαρμογών Extra του εξωτερικού λογιστή

  • Αυτόματες διαδικασίες ελέγχου
  • Βασικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστημα
  • Στατιστικές Εκτυπώσεις ανά υποσύστημα
  • Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των

  εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet, laser)

  • Πλήρης αξιοποίηση των διαδικτυακών

  δυνατοτήτων

  • On line ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων

Άρθρα


Τελευταία Νέα