Χαρακτηριστικά

Διαχείριση Πελατών

Πολλαπλή ομαδοποίησης Πελάτων, Διαχείριση Τιμών & Εκπτώσεων Τιμοκαταλόγους, Κωδικός Συσχέτισης, Ιδιότητα Συναλλασσόμενου, Συσχετισμός με Προμηθευτή και αυτόματη Δημιουργία του, Συμφωνία Πληρωμών, Μεταφορείς, Υποκαταστήματα, Πολλαπλές Καρτέλες, Υπενθυμίσεις, Ελευθέρα πεδία χρήστη, Reporting, Κρατήσεις, αντιστοιχίσεις, Πρότυπα Παραστατικά, Διαχωρισμός Ενεργών και μη, Ενιαίο Ιστορικό. (Εμπορικοί Δείκτες) Αντιστοιχίσεις – Ενηλικίωση Yπολοίπων Ιστορικό Τιμών Ανα είδος Απεριόριστα Report από τον Χρήστη Παρακολούθηση Αντικειμένου Πελάτη

Σύνδεση on Line Πελατών μέσα από την Ιστοσελίδα σας  Διαχείρηση Gdpr  Μαζική Αποστολή SMS

Διαχείριση Πωλητών Εισπρακτόρων

Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων.Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων και με διαχωρισμό ανα είδος,Παρακολούθηση Ταυτόχρονα και 2 Πωλητή η Συνεργάτη για τον ίδιο Πελάτη.

Διαχείριση Προμηθευτών

Πολλαπλή ομαδοποίησης Πελάτων, Διαχείριση Τιμών & Εκπτώσεων Τιμοκαταλόγους, Κωδικός Συσχέτισης, Ιδιότητα Συναλλασσόμενου, Συσχετισμός με Πελάτη και αυτόματη Δημιουργία του, Συμφωνία Πληρωμών, Μεταφορείς, Υποκαταστήματα, Πολλαπλές Καρτέλες, Υπενθυμίσεις, Ελευθέρα πεδία χρήστη, Reporting, Κρατήσεις, αντιστοιχίσεις, Πρότυπα Παραστατικά, Διαχωρισμός Ενεργών και μη, Ενιαίο Ιστορικό. (Εμπορικοί Δείκτες) Αντιστοιχίσεις – Ενηλικίωση Yπολοίπων Ιστορικό Τιμών Ανα είδος Απεριόριστα Report από τον Χρήστη Διαχείρηση Gdpr  Μαζική Αποστολή SMS

Διαχείριση Χρεωστών Πιστωτών

Καταχώρηση Δαπανών Παρακολούθηση Εξόδων Κωδικός Συσχέτισης, Ιδιότητα Συναλλασσόμενου, Συμφωνία Πληρωμών, Μεταφορείς, Υποκαταστήματα, Πολλαπλές Καρτέλες, Υπενθυμίσεις, Ελευθέρα πεδία χρήστη, Reporting, Κρατήσεις, αντιστοιχίσεις, Πρότυπα Παραστατικά, Διαχωρισμός Ενεργών και μη, Ενιαίο Ιστορικό. (Εμπορικοί Δείκτες) Αντιστοιχίσεις – Ενηλικίωση Yπολοίπων Ιστορικό Τιμών Ανα είδος Απεριόριστα Report από τον Χρήστη Διαχείρηση Gdpr  Μαζική Αποστολή SMS

Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών

Φυσική Απογραφή Μαζική αλλαγή τιμών Απεριόριστοί Αποθηκευτικοί Χώροι, Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών, Δενδροειδείς Κατηγορίες, Τύποι Αποθέματος, Διαχείριση Εγγυοδοσίας, Ελεύθερα Πεδία, Set – Kit Χαρακτηριστικά Ειδών, Κοστολόγηση Αποθεμάτων, Αποτίμηση Αποθεμάτων Διαχείριση Πολλαπλών Μονάδων Μέτρησης, Χρώμα-Μέγεθός, Barcode,Πολλαπλές Εκτυπώσεις

Διαχείριση Υπηρεσιών

Χαρακτηριστικών Υπηρεσιών, Δενδροειδείς Κατηγορίες, Ελεύθερα Πεδία Πολλαπλές Εκτυπώσεις

Διαχείριση Έργων

Κοστολόγηση Έργου, Παρακολούθηση ρευστότητας του ανα έργο και ανα πελάτη με πολαπλά έργα,Παρακολούθηση εξόδων και ταμείου διαχειριστή έργου

Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών

Πολλαπλοί Τρόποι Τιμολόγησής, Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο ,Εντατική Λιανική, Παραγγελιοληψία, Μετασχηματισμοί, Σενάρια Μετασχηματισμού, Βacorder Παραγγελιών Ελεύθερα Πεδία, Εμπορική και Πιστωτική Πολιτική Προσφορές Ειδκή διαχείρηση Δελτίων Αποστολής, Ενδοδιακινήσεις,

Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών

Διαχείριση Ομάδων Εταιρειών

Δυνατότητα Ένωσης πολλών εταιρειών σε μία

Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων

Εισπράξεις, Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων, Διαχείριση Τράπεζων επιχείρησης, Ταμείο

Reporting

Παραμετρικές Από τον Χρήστη και δημιουργία reporting,Τυποποιημένες Λογιστικές και οικονομικές Εκτυπώσεις

Σύνδεση απευθείας και με Παροχο στο Mydata

Γέφυρες Λογιστικής

Δυνατότητα Γέφυρας με οποιαδήποτε Λογιστική και Λογιστικό Γραφείο

Διαχείρηση GDPR

Σύνδεση online με τους Πελάτες σας.