Εισέλθετε στο Ψηφιακό Μέλλον με επιδότηση 90%

Οδηγίες

Για την αίτηση στα Προγράμματα Επιχορήγησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ, εισέρχεστε στη σελίδα:

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/applications

Για την αίτηση θα χρειαστείτε:

  • Τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης
  • Το κινητό και το e-mail του Νόμιμου Εκπρόσωπου (θα γίνει ταυτοποίηση κατά την καταχώρηση)
  • Τα de minimis που έχει λάβει η επιχείρηση κατά τα έτη: 2020,2021, 2022
  • Τα ΕΜΕ για το 2021
  • Τον Τζίρο της επιχείρησης κατά την τελευταία υποβληθείσα δήλωση.
  • Σχετιζόμενες Επιχειρήσεις (εάν ο εκπρόσωπος ή η επιχείρηση έχει ποσοστό άνω του 25% σε άλλη επιχείρηση, ή άλλη επιχείρηση έχει ποσοστό άνω του 25% στην αιτούμενη).

Υπενθυμίζουμε ότι:

Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ- αφορά είτε αγορά προγράμματος, είτε επέκταση (επιπλέον χρήστες, επιπλέον modules)

Επιλέγεται για προμηθευτής OLYMPIA NAVIGATION AND TRADING ΜΕΠΕ

Πρόγραμμα ΙΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές- αφορά EFT POS, POS, φορολογικούς μηχανισμούς, Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (x-van).

Επιλέγεται για προμηθευτής Epsilon Net

Οι Δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε αιτήσεις και για τα δύο προγράμματα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση.