Warning: Private methods cannot be final as they are never overridden by other classes in /home/li480132/public_html/wp-content/plugins/wp-table-builder/inc/admin/managers/what-is-new-manager.php on line 133

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/li480132/public_html/wp-content/themes/parallelus-vellum/extensions/contact-fields/inc/functions.php on line 3
Our story | livecis.gr

Our story

Συνυπολογίζοντας την αλλαγή που βιώνει η ελληνική και η παγκόσμια αγορά μετά την οικονομική κρίση αλλά και την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων να διαθέτουν τα χρήματά τους αγοράζοντας αυτό που πραγματικά χρειάζονται, βασικός στόχος και κατεύθυνση των εμπνευστών της αρχικής ιδέας ήταν να δημιουργήσουν μια εταιρία η οποία θα παράγει αυτόνομα και θα  διαθέτει ένα καινοτόμο εμπορικό λογισμικό(software) το οποίο θα πρέπει  συνεχώς να βελτιώνεται και να εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις-υποδείξεις των χρηστών ενώ ταυτόχρονα να τους τιμολογεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας τους.

Έτσι, τον Απρίλιο του 2013 ιδρύθηκε η LIVE C.I.S.(Commercial Invoice System) ΙΚΕ, εταιρία παραγωγής software και υπηρεσιών internet.

Πρόκειται για την εταιρία με τίτλο LIVE C.I.S (Commercial Invoice System)ΙΚΕ, μια νέα εταιρία που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 και μέχρι το τέλος του 2013 κατόρθωσε να επιτύχει πάνω από 700 νέες εγκαταστάσεις σε κάθε είδους επιχειρήσεις και να πετύχει σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με    ελληνικές εταιρίες κορυφαίες στις νέες τεχνολογίες όπως αυτή της EPSILON NET AMD TELECOMS.

Η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή εμπορικού λογισμικού (software)για χρήση  αποκλειστικά μέσω  διαδικτύου (internet), ενώ ταυτόχρονα ο χρήστης της εμπορικής εφαρμογής μπορεί να προμηθευτεί  επιπλέον υπηρεσίες όπως διαχείριση sms, δημιουργία e-shop και διασύνδεσή του με το εμπορικό κομμάτι, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας συναλλασσομένων με την επιχείρηση, υπηρεσίες που διατίθενται λόγω των στρατηγικών συνεργασιών που έχουν επιτευχθεί. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από νέους ανθρώπους με την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση , κέφι για δημιουργική εργασία και  στόχο να προωθήσουν ένα ελληνικό προϊόν σε όλο τον κόσμο.

Η σύλληψη και υλοποίηση της ιδέας πραγματοποιήθηκε από τον Ντουζουλικόπουλο Νάθαν (προγραμματιστή παραγωγής) και τον Λάζο Παναγιώτη (προγραμματιστή), ανθρώπους με πολυετή εντρύφηση  αποκλειστικά  στον τομέα  των λογισμικών, 20ετή επαγγελματική εμπειρία στις σημαντικότερες εταιρίες του χώρου σε καίριες θέσεις και οι οποίοι οραματίζονταν να εφεύρουν και να δημιουργήσουν μια καινοτόμα πρωτοποριακή ιδέα που θα άλλαζε τα δεδομένα που μέχρι τότε υπήρχαν και θα είχε τα φόντα να προωθηθεί προς διάθεση και στην παγκόσμια αγορά.

Η εταιρία έχει προχωρήσει και είχε λάβει πιστοποιητικό πατέντας στον ΟΒΙ , με αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας τόσο στον  Νάθαν Ντουζουλικόπουλο όσο και στον Λάζο Παναγιώτη για την πρωτοπόρα ιδέα και δημιουργία τους. 

Η βασικότερη απαίτηση της αγοράς ήταν  η άμεση μείωση του κόστους μηχανογράφησης  χωρίς ωστόσο να μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων δυνατοτήτων/υπηρεσιών του προγράμματος και η απαλλαγή των επιχειρήσεων από τη δέσμευση σε δυσβάσταχτα ετήσια συμβόλαια προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία  των λογισμικών παλιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιούσαν.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος «μεγάλη μείωση κόστους-αύξηση παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών» επιστρατεύτηκε η χρήση όλων των απαραίτητων «εργαλείων» που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών οι οποίες εκ φύσεως και μόνο δίνουν την δυνατότητα δραστικής και άμεσης μείωσης  του κόστους που απαιτούσε η χρήση παλαιότερης τεχνολογίας, η εταιρία πέτυχε σχεδόν ταυτόχρονα με το ξεκίνημά της να μειώσει το κόστος μηχανογράφησης του τελικού χρήστη/επιχειρηματία κατά 70-80%!

Πιο αναλυτικά, λόγω του ότι η εφαρμογή έχει «γραφτεί» έτσι ώστε να λειτουργεί απλά και μόνο με τη χρήση internet, οι τελικοί χρήστες άμεσα απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση να προμηθεύονται ή να αναβαθμίζουν τεχνικό εξοπλισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών ο οποίος απαιτούνταν προκειμένου να «σηκώσει» την ομαλή εγκατάσταση και λειτουργία εμπορολογιστικών εφαρμογών. Ομοίως απαλλάχτηκαν και από το κόστος τοπικής εγκατάστασης και συντήρησης που απαιτούνταν ,εφόσον η εφαρμογή βρίσκεται σε κεντρικούς υπερ-servers υψίστης ασφαλείας άρα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου  και από  οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται, να διαχειριστεί την εταιρία του. Η δυνατότητα αυτή αποδείχτηκε ιδιαίτερα πολύτιμη σε επιχειρήσεις που διατηρούν πολλά υποκαταστήματα οπότε και το κόστος μηχανογράφησης πολλαπλασιαζόταν αναλόγως τον αριθμό των υποκαταστημάτων και των χρηστών της εφαρμογής ανά υποκατάστημα ( τεχνικός εξοπλισμός για το κάθε υποκατάστημα, κόστος  σύνδεσης  των υποκαταστημάτων μεταξύ τους, χρέωση ανά χρήστη κλπ). Με την χρήση της νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας, όλα τα υποκαταστήματα συνδέονται άμεσα και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ τους όσο και με το κεντρικό κατάστημα χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ενώ  έχουν άμεση πληροφόρηση ταυτόχρονα! Αυτό καθιστά την εφαρμογή ιδιαίτερα ανταγωνιστική καθώς όπως είναι γνωστό,  ο ταχύς επανασχεδιασμός μιας επιχειρηματικής κίνησης προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το αποτέλεσμα κρίνεται κατά βάση από την έγκαιρη λήψη της πληροφορίας.

Ο χρήστης απαλλάσσεται επίσης από το κόστος αλλά και την ευθύνη διατήρησης back up,καθώς κεντρικά στους  servers και με  SSL κρυπτογράφηση(είναι ο κώδικας κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι τραπεζικοί οργανισμοί)διαφυλάσσεται η διατήρηση των δεδομένων της επιχείρησης.  Πρόκειται για πολύ σημαντική τεχνολογία αν υπολογίσουμε  το κόστος και το άγχος που συνεπάγεται μια πιθανή κλοπή ή καταστροφή του χώρου που βρίσκεται ο υπολογιστής που ως τώρα τοπικά διατηρούσε τα δεδομένα κάθε επιχείρησης.

Υψίστης σπουδαιότητας γεγονός που πρέπει να συνυπολογιστεί στα πλεονεκτήματα της καινοτόμας αυτής εφαρμογής αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον και η λογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς παρατηρούμε σημαντική μείωση στην χρήση χαρτιού, μελάνης καθώς και όλων των υλικών που απαιτούνταν  για την έκδοση και αποστολή παραστατικών καθώς και την αρχειοθέτησή τους. Με την ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση καταργούνται όλα τα παραπάνω λειτουργικά κόστη και εξοικονομούνται φυσικοί πόροι σε σημαντικό βαθμό.

Στην δραστική μείωση κόστους συνέβαλλε και η πρωτοποριακή εμπορική πολιτική που συνέλαβε και δημιούργησε η εταιρία και η οποία συνίσταται στην κατάργηση δεσμεύσεων και στην δυνατότητα ο τελικός χρήστης να προμηθεύεται προπληρωμένα με τη μορφή credits την ποσότητα των υπηρεσιών που χρειάζεται, απευθείας  από το internet . Σημειωτέον ότι ο χρήστης πληρώνει ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. Αν πχ  μια εταιρία κόβει 100 παραστατικά πώλησης ετησίως, θα προμηθευτεί ακριβώς αυτά και μόνο ενώ ταυτόχρονα θα έχει ανοιχτές όλες τις δυνατότητες χρήσης της εφαρμογής όπως και ένας χρήστης ο οποίος έχει αγοράσει 200 ή 500 παραστατικά κ.ο.κ.

Άμεσος  μελλοντικός  στόχος της εταιρίας είναι να ενοποιήσει μέσα από το ίδιο διαχειριστικό περιβάλλον και τις διατραπεζικές συναλλαγές της κάθε επιχείρησης, δυνατότητα που θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο αλλά και ευκολία για τον τελικό χρήστη.

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων  στο Live CIS, απέδειξε την σοβαρότητα της αλλαγής που βιώνει η παγκόσμια αγορά.