Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών από 1.1.2024 – «Κλείδωμα» Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων από 1.1.2024 Σημαντικές αλλαγές στις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις στην αποστολή στοιχείων στην πλατφόρμα...